SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Projektek

Biodiverzitás-monitorozás

biod1„A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben”

Természetvédelmi célú biodiverzitás-monitorozás
Pályázati azonosító: NTP-MTTD-15-0212

A Magyar Bidoverzitás-kutató Társaság 2006 óta szervezi, hazai vonatkozásban első kezdeményezésként, a Magyar Biodiverzitás Napokat. Ezek célja egy adott természeti terület élővilágának minél pontosabb felmérése, a védett fajok számbavétele; az eredményeken keresztül a biológiai sokféleség fontosságának minél szélesebb körű megismertetése, népszerűsítése. Az egyesület tevékenységét számos szakember és tehetséges önkéntes bevonásával végzi; azonban nemcsak a szakma rangos képviselői, hanem az iskolák felé is szeretne nyitni. Fontosnak tartja az ismeretterjesztést, az adatgyűjtésen keresztül, a természet veszélyeztetett értékeinek megóvása iránti motiváció erősítését. Az egyesület eddig három olyan pályázatot nyert el, amely által lehetőséget kapott az iskoláskorú fiatalokkal való foglalkozásra. A középiskolások visszajelzései alapján az egyesület úgy látja, a jövőben még nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a fiatal korosztály természettudományos érdeklődésének felkeltésére, cselekvő részvételének biztosítására. Jelen tervezett projektünkben, a szakmájukban ambíciózus, olyan fiatalok vállaltak együttműködést, akik munkájuk vagy önkéntes alapon végzett, szabadidős tevékenységük révén gyakran kerülnek kapcsolatba középiskolás diákokkal. Ez jó alapot ad a kutató-diák közötti partneri kapcsolat és közös munkavégzés sikerességéhez. A terepi vizsgálatokhoz szükséges eszközök, anyagok egy részét maga az egyesület, másik részét a bevont partnerek, továbbá a pályázat által elnyerni kívánt eszközpark biztosítja.

A BMSZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 2015. június 5-én, természetvédelmi projekt nap keretében közös felmérést végzett a pesterzsébeti Újtelepi Parkerdő felmérését elsőként elindító Eötvös Loránd Szakközépiskola tanulóival. Ökoiskola lévén, nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos szemléletmód kialakítására, gyakorlati alkalmazására. Az iskolában jelenleg is folyik környezetvédelmi alapozó képzés, emiatt a szakmát oktató pedagógusok több lehetőséget kapnak a diákok iskolán kívüli, terepi foglalkoztatásához.

Az iskola a projekt keretében részt vesz a madár-, emlős-, kétéltű-, hüllő-, rovar- és vízi makrogerinctelen állomány felmérésében. Megfigyelési adatait rögzíti az internetes térképeken. A főbb élőhely-típusok természetességi állapotát meghatározza, ezek eredményeit online felületen feltölti. A program lefolytatását folyamatosan, fotókkal dokumentálja. A projekt eredményéről beszámolót tart.

A projekt célja a diákok természetben eltöltött idejének növelése, az élővilág iránti érdeklődő attitűdjének kialakítása, biológiai ismereteik elmélyítése, integrálása és gyakorlati alkalmazása. Az élővilág ökológiai szempontú tanulmányozása által megérthetik az emberi tevékenység biodiverzitásra gyakorolt hatásait. A program lehetőséget nyújt a meglévő állat-és növényrendszertani ismeretek bővítésére, a fajazonosítás gyakorlására azáltal, hogy a diákok maguk is részt vesznek a kutató, feltáró munkában. A projektmódszer lehetőségeit használva, a diákok az érdeklődési körüknek megfelelő témát választhatnak, a feladatokat önállóan vagy párban hajtják végre.

A diákok előre elkészített foglalkoztató feladatokat kapnak, ugyanakkor saját maguk is tervezhetnek, kezdeményezhetnek ötleteket a projekt tervezése során. A megfigyeléseiket terepi naplóban rögzítik, fotókkal dokumentálják. A meghívott kutatók irányításával végzik a biodiverzitás felmérést, amelyben a diákok, egyszerűbb eszközök használatával részt vesznek.  A begyűjtött élőlényeket a középiskolások nagyobb rendszertani csoportokba sorolják, kétéltűek és hüllők esetében (mivel valamennyi hazai faj védett) azonban faji szinten végeznek határozást. Ezen adatokat felhasználva, összesítve a szakember által végzett felmérés eredményeivel, fajlistát állítanak össze a vizsgált területről. Nyilvántartásba vesszük a terület védett és inváziós fajait.

Dokumentumok:


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum