SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Egyéb képzéseink

Tartalom

 • Tájékoztató a 2023-2024. tanév ÉRETTSÉGIT ADÓ 2 éves képzéseiről
 • Tájékoztató intézményünk Dobbantó és Műhelyiskolai programjáról

Tájékoztató a 2023-2024. tanév ÉRETTSÉGIT ADÓ 2 éves képzéseiről 

TÁJÉKOZTATÓ a 2024-2025. tanév ÉRETTSÉGIT ADÓ 2 éves képzéseiről 

2 év alatt érettségi vizsgát szerezhetnek
szakmunkás (OKJ-s) végzettséggel rendelkezők

 • LEVELEZŐ KÉPZÉSEINK:
 • A) hétköznap KEDDEN TEAMS-FELÜLETEN online és SZERDÁN személyes jelenléti órákon: 16:00 -20:00 óra között.
 • B) szombatonként (levelező, minden szombaton 8:00 – 15:00 óra között)

A képzéshez való csatlakozás feltétele:

 • iskolarendszerű képzésben megszerzett, államilag elismert, szakképesítést igazoló OKJ-s szakmai vizsgabizonyítvány megléte

Beiratkozni 

az igazgatói titkárságon II/202. szoba, munkanapokon 9:00 és 15:00 között;

 • A megszerzett végzettséget igazoló bizonyítványok eredeti példányával
 • Személyesen a tanügyi titkárságon (BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum, 1023  Budapest II. ker., Lajos utca 1-5.)
 • Szükségesek a személyes okmányok: személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya és adóazonosító-kártya
 • Egyszeri 10.000 Ft-os regisztrációs díjmegfizetése.

Értékelés
Levelező tagozaton a hallgatóknak negyedéves jegyszerzési kötelezettségük van. A vizsgáinkat negyedévente szervezzük, melyek pontos ideje szeptembertől éves munkatervünkben olvasható.

Esténként (hétköznap KEDD-SZERDA-CSÜTÖRTÖK):

 • kedden ONLINE: TEAMS-FELÜLETEN 16:00 – 20:00 ÓRA KÖZÖTT
 • szerdán SZEMÉLYES, JELENLÉTI OKTATÁSBAN 16:00– 20:00 ÓRA KÖZÖTT

Szombatonként

 • konzultációs tanórák szombatonként  8:00 – 15:00 óra között

Vizsgaidőpontok levelező tagozat számára:

 • első negyedéves írásbeli vizsgák: 2024. október,
 • második negyedéves írásbeli és szóbeli vizsgák: 2025. január közepe;
 • harmadik negyedéves vizsgák:
  5/13. évfolyamon – próbaérettségi vizsgákon 2025. március,
  4/12. évfolyam írásbeli vizsgái: 2025. március,
 • negyedik negyedéves vizsgák:
  5/13. évfolyamon 2025. április vége,
  4/12. évfolyamon írásbeli és szóbeli vizsgák 2025. május – június).
 • Az oktatás éves tervezett munkatervünk ütemezése alapján történik.*

*De az oktatás formáját iskolánk Fenntartójának utasítása alapján - előfordulhat, hogy év közben módosítanunk kell, előre nem látható okok miatt.

FIGYELEM!

Levelező oktatásban nem nappalis diákigyazolvány jár és ezért, módosulnak az állami támogatások (családi pótlék, árvasági ellátás, utazási kedvezmények) formái is. A pontos részleteknek a Magyar Államkincstár honlapján tud utánanézni.

Tájékoztató intézményünk Dobbantó és Műhelyiskolai programjáról

Tájékoztató intézményünk Dobbantó és Műhelyiskolai programjáról

A Dobbantó program olyan tanulóknak és felnőtteknek kíván új esélyt és szakképzési bekapcsolódási lehetőséget adni, akiknek az iskola korábban jellemzően kudarcélményt jelentett, akiknek tanulmányi előmenetele akadozott, illetve beilleszkedési nehézségeik adódtak, és emiatt nem fejezték be az általános iskolát, de betöltötték már 15. életévüket.

Intézményünk olyan Dobbantó program szerint működő osztályokat indít, melynek során kompetenciafejlesztő oktatást nyújtunk a belépők fejlődésétől függően három-huszonnégy hónapig. Ennek eredményes befejezését követően tanulóink a kizárólag rész-szakképesítésre felkészítő Műhelyiskolánkban folytatják, melynek sikeres lezárását követően az alapfokú tanulmányok befejezését igazoló rész-szakképesítésről szóló szakmai bizonyítványt kapnak. Tanulmányaikat középfokú oktatási intézményekben folytathatják. A Műhelyiskolai tanulmányok minimum hat hónaptól huszonnégy hónapig tarthatnak a részt vevők tanulási ütemétől függően.

Műhelyiskolánkba az általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók és felnőttek közvetlenül is beiratkozhatnak!!!

Osztályaink kiscsoportos tanulói létszámmal működnek, melyeket a felzárkóztatás terén tapasztalt pedagógusaink vezetnek.

Műhelyiskolánkban a környezetvédelem-vízügy ágazatba tartozó Hulladékgyűjtő és -szállító és Hulladékválogató és -feldolgozó részszakképesítésben több osztályt indítunk.

Dobbantó és műhelyiskolai koncepciónkat megtekintheti ITT.

Általános felvételi és beiratkozási tájékoztatás

A Dobbantó programba és a Műhelyiskolába történő bekerülés jellemzően a szülő, a tanuló kezdeményezésére vagy az általános iskola javaslatára történhet. Megszűnt vagy megszűnő általános iskolai tanulói jogviszony esetén (tehát nem tanköteles korú jelentkező esetében) a tanuló felvételét kiskorú esetén a szülő, nagykorú esetén a tanuló maga is kezdeményezheti.

A beiratkozást minden esetben felvételi elbeszélgetés előzi meg, amely részletesen bemutatja a programot, az elvárásokat és a követelményeket. Az elbeszélgetésen a programokba jelentkező tanulón kívül, a törvényes hozzátartozó vagy kísérő kontaktszemély vesz részt, és legalább egy igazgatóhelyettesnek vagy a felzárkóztató programban jártas osztályfőnöknek jelen kell lennie. A programba történő felvétel esetén a szükséges alapdokumentumok bemutatása és átadása után történhet meg a beiratkozás.

 


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum