SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Hulladékfeldolgozó munkatárs

Hulladékfeldolgozó munkatárs illusztráció

A munkatárs közszolgáltatónál, illetve a fém-, a műanyag-, a papír-, az elektronikai, valamint az üveghulladék feldolgozás és –hasznosítás területén lát el feladatokat. Tevékenységi körébe tartozik a hulladékok szakszerű gyűjtése, tárolása, a gyűjtőhelyek, telephelyek eszközeinek, berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása. További feladata az egyes hulladékfajták megkülönböztetése, a vett minták jellemzőinek vizsgálata. A munkavégzés során rakodási, szállítási, válogatási, kezelési, másodnyersanyag előállítási feladatokat lát el, és ezekkel összefüggésben betartja a környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi előírásokat.

Egyes tevékenységeihez adminisztrációs feladatok kapcsolódnak. Munkáját üzemben és terepi körülmények között végzi.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, és tenni szeretne azért, hogy a jövőben egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább világban éljünk.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó állóképesség, megfelelő fizikum, jó szemmérték és megfigyelő képesség, jó térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • termelési- és települési hulladékot gyűjt, szállít;
 • hulladéktároló eszközöket szállít, ürít, rakodást végez a biztonsági előírások betartásával;
 • hulladékot szemrevételez, vizsgál, mintát vesz, egyszerű módszerekkel fizikai jellemzőket mér és jegyzék szerint besorol, valamint ártalmatlanítási eljárást állapít meg;
 • hulladékhasznosítási célból előírás szerint hulladékot válogat, fajtánként megkülönböztet, valamint elkülöníti a másodnyersanyagként hasznosítható hulladékot;
 • a válogatott hulladékot hasznosításra előkészíti, tárolja és feldolgozza;
 • a gyűjtő- és szállító eszközöket, a válogató- és feldolgozógépeket karbantartja és biztonságosan üzemelteti, üzemzavarokat lokalizál;
 • felismeri és előírás szerint kezeli a veszélyes hulladékokat;
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó szakmai és munkavédelmi, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályokat, valamint vonatkozó technológiai utasításokat;
 • hulladékokkal kapcsolatos kísérő dokumentumokat tölt ki, és belső nyilvántartást vezet informatikai eszközök használatával;
 • felismeri a különböző veszélyforrásokat, és közreműködik a kárelhárításban.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

HULLADÉKFELDOLGOZÓ MUNKATÁRS SZAKMA

Környezetvédelem és vízügy ágazat

3 éves szakképző iskola keretében

A hulladékgazdálkodás egy dinamikusan fejlődő iparág, amely biztos egzisztenciát kínál a szakterületen dolgozóknak. A munkatárs közszolgáltatónál, illetve a fém-, a műanyag-, a papír-, az elektronikai-, valamint az üveghulladék feldolgozás és hasznosítás területén lát el feladatokat. Tevékenységi körébe tartozik a hulladékok szakszerű gyűjtése, tárolása, a gyűjtőhelyek, telephelyek eszközeinek, berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása. További feladata az egyes hulladékfajták megkülönböztetése, a vett minták jellemzőinek vizsgálata. A munkavégzés során rakodási, szállítási, válogatási, kezelési feladatokat lát el, és ezekkel összefüggésben betartja a környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi előírásokat. Egyes tevékenységeihez adminisztrációs feladatok kapcsolódnak. Munkáját üzemben és terepi körülmények között végzi.

Kiknek ideális ez a szakma?

A hulladékfeldolgozó munkatárs szakma olyan fiatalok számára ajánlott, akik elhivatottak a környezetvédelem iránt, és akik számára fontos, hogy jövőben egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább világban éljünk.

Akiknek jó az állóképességük, megfelelő a fizikumuk, kiemelkedő megfigyelőképességük, jó a kézügyességük, csapatban és önállóan is képesek munkát végezni, megbízhatóak, felelősségteljesek, fontos számukra a tiszta környezet és annak megóvása.

Szakmával kapcsolatos elvárások

Vízszintes értelmű geodéziai méréseket végez. Műszaki dokumentációhoz kapcsolódó szabadkézi rajzot, műszaki rajzot, helyszínrajzot készít. Elkészített műszaki rajzokat vagy térképeket felhasználói szinten olvas. Villamos berendezéseket üzemeltet, egyszerű gépészeti feladatokat lát el. Időjárási elemeket mér, valamint vízügyi és környezeti mintákhoz kapcsolódó fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságokat vizsgál terepi és laboratóriumi körülmények között. Mérései, valamint az azokhoz kapcsolódó számításai során a mértékegységeket, azok átváltásait pontosan használja. A mérési adatokat rendszerezi, egyszerű matematikai módszerekkel feldolgozza, eredményeit számszerűen, vagy grafikusan megjeleníti. Környezetvédelmi és vízügyi szöveget, folyamatábrát értelmez, elemez és ez alapján további tevékenységeket határoz meg. A megfigyelt környezeti jelenségeket és folyamatokat egyszerűen modellezi. Munkáját, tevékenységeit a környezeti fenntarthatóság állandó figyelembevételével szervezi.

A szakképzettséggel rendelkező

 • termelési- és települési hulladékot gyűjt, szállít;
 • hulladéktároló eszközöket szállít, ürít, rakodást végez a biztonsági előírások betartásával;
 • hulladékot szemrevételez, vizsgál, mintát vesz, egyszerű módszerekkel fizikai jellemzőket mér és jegyzék szerint besorol, valamint ártalmatlanítási eljárást állapít meg;
 • hulladékhasznosítási célból előírás szerint hulladékot válogat, fajtánként megkülönböztet, valamint elkülöníti a másodnyersanyagként hasznosítható hulladékot;
 • a válogatott hulladékot hasznosításra előkészíti, tárolja és feldolgozza;
 • a gyűjtő- és szállító eszközöket, a válogató- és feldolgozógépeket karbantartja és biztonságosan üzemelteti, üzemzavarokat lokalizál;
 • felismeri és előírás szerint kezeli a veszélyes hulladékokat;
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó szakmai és munkavédelmi, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályokat, valamint vonatkozó technológiai utasításokat;
 • hulladékokkal kapcsolatos kísérő dokumentumokat tölt ki, és belső nyilvántartást vezet informatikai eszközök használatával;
 • felismeri a különböző veszélyforrásokat, és közreműködik a kárelhárításban.

 

Hulladékgyűjtő és –szállító rész-szakma

Környezetvédelem és vízügy ágazat

6-24 hónap Műhelyiskola keretében

A hulladékgazdálkodás egy dinamikusan fejlődő iparág, amely biztos egzisztenciát kínál. A munkatárs közszolgáltatói területen, illetve a fém-, műanyag-, a papír-, elektronikai-, valamint üveghulladék gyűjtés és –hasznosítás területén lát el feladatokat. Megkülönbözteti az egyes hulladékfajtákat, gyűjti, szállítja a vegyes, vagy a szelektíven gyűjtött hulladékokat. Feladata a gyűjtőhelyek, telephelyek berendezéseinek, eszközeinek üzemeltetése, karbantartása. A munkavégzés során rakodási, anyagmozgatási feladatokat lát el, és ezekkel összefüggésben betartja a környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Egyes tevékenységeihez adminisztrációs feladatok is kapcsolódnak. Munkáját elsősorban terepi körülmények között végzi.

Kiknek ideális ez a szakma?

A hulladékgyűjtő és -szállító rész-szakma olyan fiatalok és felnőttek számára ajánlott, akik a környezetünk érdekében modernek és tettre készek, és akik számára fontos, hogy jövőben kiszámíthatóbb, fenntarthatóbb és megbecsültebb világban éljünk.

Akiknek alapvető a mindennapi mozgás, jó a kézügyességük, találékonyak, jó a megoldókészségük, csapatban és önállóan is képesek munkát végezni, megbízhatóak, fontos számukra a tiszta környezet és annak megóvása.

A szakképzettséggel rendelkező

 • Termelési- és települési hulladékot gyűjt, szállít;
 • Hulladékot szemrevételez, vizsgál, mintát vesz, egyszerű módszerekkel fizikai jellemzőket mér és jegyzék szerint besorol
 • Felismeri és előírás szerint kezeli a veszélyes hulladékokat;
 • Hulladéktároló eszközöket szállít, ürít, rakodást végez a biztonsági előírások betartásával;
 • Biztonságosan használja, karbantartja a hulladékgyűjtő és –szállítóeszközöket;
 • Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó szakmai, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat és vonatkozó technológiai utasításokat;
 • Hulladékokkal hulladékszállítással és átadással kapcsolatos kísérődokumentumokat tölt ki.

 

Hulladékválogató és –feldolgozó rész-szakma

Környezetvédelem és vízügy ágazat

6-24 hónap Műhelyiskola keretében

A hulladékgazdálkodás egy dinamikusan fejlődő iparág, amely a munkavállalóknak biztos egzisztenciát kínál. A munkavállaló a fém-, a műanyag-, a papír-, az elektronikai-, valamint az üveghulladék feldolgozás és -hasznosítás területén lát el feladatokat. Munkája az egyes hulladékfajták megkülönböztetése, mintavétel és a minták jellemzőinek egyszerű vizsgálata. A munkavégzés során válogatási, kezelési, anyagmozgatási feladatokat lát el, és ezekkel összefüggésben betartja a környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi előírásokat. Egyes tevékenységeihez adminisztrációs feladatok is kapcsolódhatnak. Munkáját elsősorban üzemi körülmények között végzi.

Kiknek ideális ez a szakma?

A hulladékválogató és -feldolgozó rész-szakma olyan fiatalok és felnőttek számára ajánlott, akik a környezetünk érdekében modernek és tettre készek, és akik számára fontos, hogy jövőben kiszámíthatóbb, fenntarthatóbb és környezetünk tárgyi értékeit feldolgozó és felhasznosító világban éljünk.

Akiknek alapvető az újrafelhasználás vagy újrahasznosítás igényük, gyors a cselekvőképességük, találékonyak, igényük van a dolgok irányítására, csapatban és önállóan is képesek munkát végezni, körültekintőek és gyorsak, fontos számukra a tiszta környezet és annak megóvása.

A szakképzettséggel rendelkező

 • Hulladékot szemrevételez, vizsgál, mintát vesz, egyszerű módszerekkel fizikai jellemzőket mér és jegyzék szerint besorol;
 • Hulladékhasznosítási célból hulladékot előírás szerint válogat, fajtánként megkülönböztet;
 • Felismeri és előírás szerint kezeli a veszélyes hulladékokat;
 • Hulladékot tárol, tárolóeszközöket használ, rakodást végez a biztonsági előírások betartásával;
 • Szabályszerűen működteti a hulladékválogató és -feldolgozó gépeket, karbantartási feladatokat lát el;
 • Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó szakmai munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat, valamint a vonatkozó technológiai utasításokat;
 • A válogatott hulladékot hasznosításra előkészíti, feldolgozza.

Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum