SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: OM: 203058 / 011 | Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Intézmény logo

BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

HírekKözérdekű adatokE-ügyintézésKRÉTA

Hulladékfeldolgozó munkatárs

Hulladékfeldolgozó munkatárs illusztráció

A munkatárs közszolgáltatónál, illetve a fém-, a műanyag-, a papír-, az elektronikai, valamint az üveghulladék feldolgozás és –hasznosítás területén lát el feladatokat. Tevékenységi körébe tartozik a hulladékok szakszerű gyűjtése, tárolása, a gyűjtőhelyek, telephelyek eszközeinek, berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása. További feladata az egyes hulladékfajták megkülönböztetése, a vett minták jellemzőinek vizsgálata. A munkavégzés során rakodási, szállítási, válogatási, kezelési, másodnyersanyag előállítási feladatokat lát el, és ezekkel összefüggésben betartja a környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi előírásokat.

Egyes tevékenységeihez adminisztrációs feladatok kapcsolódnak. Munkáját üzemben és terepi körülmények között végzi.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, és tenni szeretne azért, hogy a jövőben egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább világban éljünk.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó állóképesség, megfelelő fizikum, jó szemmérték és megfigyelő képesség, jó térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

  • termelési- és települési hulladékot gyűjt, szállít;
  • hulladéktároló eszközöket szállít, ürít, rakodást végez a biztonsági előírások betartásával;
  • hulladékot szemrevételez, vizsgál, mintát vesz, egyszerű módszerekkel fizikai jellemzőket mér és jegyzék szerint besorol, valamint ártalmatlanítási eljárást állapít meg;
  • hulladékhasznosítási célból előírás szerint hulladékot válogat, fajtánként megkülönböztet, valamint elkülöníti a másodnyersanyagként hasznosítható hulladékot;
  • a válogatott hulladékot hasznosításra előkészíti, tárolja és feldolgozza;
  • a gyűjtő- és szállító eszközöket, a válogató- és feldolgozógépeket karbantartja és biztonságosan üzemelteti, üzemzavarokat lokalizál;
  • felismeri és előírás szerint kezeli a veszélyes hulladékokat;
  • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó szakmai és munkavédelmi, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályokat, valamint vonatkozó technológiai utasításokat;
  • hulladékokkal kapcsolatos kísérő dokumentumokat tölt ki, és belső nyilvántartást vezet informatikai eszközök használatával;
  • felismeri a különböző veszélyforrásokat, és közreműködik a kárelhárításban.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

Környezetvédelem és vízügy ágazat

Hulladékfeldolgozó munkatárs szakma

 

Hulladékgyűjtő és -szállító részszakképesítés

Szelén csoport 2023/24. tanév
Szilícium csoport 2023/24. tanév
Tárnics csoport 2022/23. tanév
Útifű csoport 2022/23. tanév

Hulladékválogató és -feldolgozó részszakképesítés

Szulák csoport 2022/23. tanév


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum

Budapest 1023 Lajos utca 1-5.

Telefon: +3670/5020382, +3670/5020401 (porta)

E-mail: okoiskola@than.hu

OM azonosító: OM: 203058 / 011

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008285


2024BMSZC Than Károly Ökoiskola és Technikum